Cenník prenájmu kade

Prenájom kúpacej kade

Prenájom 1 noc – 89,00 €
Prenájom 2 noci – 130 €
Prenájom 3 noci – 180 €
Prenájom nad 3 noci – 50 € / noc

Dezinfekcia a čistenie – 20,00 € (povinná položka) 

Doprava

Vyzdvihnutie osobne

Kúpaciu kaďu je možné vyzdvihnúť iba osobne v Novej Dubnici (okres Ilava). Pri odovzdávaní kade sa platí záloha 400,- € v hotovosti pri prevzatí. Táto záloha bude vrátená po vrátení kade. 

Doplnkové služby

Drevo – 20,00 € (volitelné)

Bankové spojenie

IBAN: SK75 0900 0000 0051 1024 5773
SWIFT: GIBASKBX

Doprajte si doma pohodlie a luxus

Rezervujte si kaďu ešte dnes